Turkish Journal of Geriatrics 2017 , Vol 20, Issue 2
TRAFİK KAZASI SONRASI ACİL SERVİSE BAŞVURAN GERİATRİK HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Mehmet Zahid MEŞİN1, Fatma Gökşin CİHAN2, Selma PEKGÖR1, Ruhuşen KUTLU2, Mehmet Ali ERYILMAZ1, Ramazan KÖYLÜ3
1Sağlık Bilimleri Univ. Konya Education Hospital Dept. of Family Practice, KONYA
2Necmettin Erbakan Univ. Dept. of Family Practice, KONYA
3Sağlık Bilimleri Univ. Konya Education Hospital Dept. of Emergency Medicine KONYA
Giriş: Bu çalışmada hastaneye son bir yıl içinde trafik kazası sonrası başvuran altmış beş yaş üstü hastaların retrospektif olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod: Çalışmaya Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine 01 Kasım 2014–30 Ekim 2015 tarihleri arasında trafik kazası sonrası başvuran 204 yaşlı hasta dahil edildi. Bu hastaların sosyodemografik özellikleri, kaza karakteristikleri ve tedavi süreçleri incelendi. Elde edilen veriler istatistiksel testlerle analiz edildi.

Bulgular: Acil servise başvuran yaşlı hastaların %64.7’si (n=132) erkek ve %35.3’ü (n=72) kadındı. Trafik kazaları en sık ilkbahar ve yaz mevsiminde meydana gelmiştir (p<0.001). Kış aylarında en sık sabah 06.00-11.59 saatleri arasında, diğer mevsimlerde öğleden sonra 12.00-17.59 saatleri arasında meydana gelmiştir (p<0.001). Servisimize başvuran hastaların %4.4’ü (n=9) hayatını kaybetmiş, %6.9’u (n=14) yoğun bakıma alınmıştır. Hastaların %56.4 (n=115)’i acil servisten şifa ile taburcu edilirken, %43.6’sı (n=89) 17 farklı kliniklere sevk edilmiştir. Hastaların %93.1’inde (n=190) vücudun bir veya birden fazla bölgesinde yaralanma mevcuttu. Mortalitesi en yüksek olan hastalar kafa travması olanlardı (p˂0.001).

Sonuç: Trafik kazalarını önleme ve kaza sonrası yaşlı hastalara müdahale konusunda yeni stratejilere ihtiyaç olduğunu düşünmekteyiz. Keywords : Kazalar, trafik, geriatrik sağlık hizmetleri, yatan hasta, prognoz