Turkish Journal of Geriatrics 2017 , Vol 20, Issue 2
100 YAŞ VE ÜZERİNDEKİ BİREYLERLE YAŞAM HAKKINDA RÖPORTAJLAR
Onur ÖZTÜRK1, Maksut Alper ÇELIK2, Mehmet Akif TAPUR3
1Asarcik Meydan Family Healthcare Center, Family Medicine, SAMSUN
2Bafra Community Health Center, Public Health, SAMSUN
3AsarcikCommunity Health Center, Public Health, SAMSUN
Giriş: İnsan nüfusu yaşlanmaktadır. Asırlık, en az 100 yılı geride bırakmış yaşayan kişidir. Uzun ömürlülük genelde genetik materyal ile ilişkilendirilir ancak genler hikayenin tamamı değildir. Bu çalışma, asırlık sekiz katılımcının yaşam hikayelerini ve uzun ömürlerine katkıda bulunan kilit değişkenlerin algılarını kısaca keşfetmeyi amaçlamıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamız niteliksel karakterde olmasına rağmen, niceliksel verilerle desteklenmiştir. Türkiye’nin kuzey kesiminde bulunan Samsun’un dört ilçesinde, yüz yılı geride bırakan sekiz katılımcı ile görüşmeler yapılmıştır. Bu kişiler, toplamda 200.000 kişiden oluşan bir popülasyondan saptanmıştı, kırsalda ve dağlık bölgelerde ikamet ediyorlardı. Röportajlar Ekim 2016- Aralık 2016 tarihleri arasında kişilerin kendi evlerinde gerçekleştirilmiştir.

Bulgular: Samsun’daki hedef ilçelerimizde asırlık katılımcıların total nüfusa oranını 0.4 / 10.000 kişi olarak bulduk. Katılımcıların yaş ortalaması 101.8 yıldı ve hepsi kadınlardı. Katılımcılarımız arasında yoğurt tüketimi oldukça sık görüldü. Katılımcılarımızın birçoğu, ibadet ve dua gibi dini ritüellerin uzun ömürlü olmak için etkili olduğunu düşünüyorlardı ve bu tür uygulamaları genç nesillere tavsiye ettiler. En sık karşılaşılan sağlık sorunları ise hipertansiyon ve kas-iskelet sistemi hastalıklarından oluşmaktadır.

Sonuç: 100 yaş ve üzerindeki bireyler genellikle genç ve sağlıklı hissetmektedir. Katılımcılarımızın ileri yaşlara ulaşmadaki ortak sır, kötü alışkanlıklardan kaçınma, huzurlu bir çevrede yaşama ve doğal bir diyettir. Keywords : Yaşlı, Röportaj, Yaşam