Turkish Journal of Geriatrics 2008 , Vol 11 , Issue 3

Introduction

“Yaşlanmak yüksek bir tepeye çıkmaya benzer, tırmandıkça soluğunuz kesilir, yorulursunuz, fakat görüş açınız genişler”.

Ingmar Bergman

Yaşlanan insanlarımızın çoklu sağlık sorunlarına çözüm önerileri üretebilmek, bu konudaki gelişmeleri gündeme getirmek için akademik bir paylaşım ortamı yaratabilmek ve bilimsel birikimleri halkla paylaşabilmek amacı ile Ankara'daki çeşitli Üniversitelerin Tıp Fakültelerinden ve SB Eğitim Hastanelerinden “Yaşlı Sağlığı” konusunda çalışmaları bulunan öğretim üyeleri tarafından kurulan GERİATRİ DERNEĞİ'nin beşinci yılında etkinliklerini dikkatinize sunuyor, bu sürece katkı sunan tüm değerli meslektaşlarıma teşekkürü bir borç biliyorum.

Saygılarımla
Dr. Yeşim GÖKÇE-KUTSAL