Turkish Journal of Geriatrics 2010 , Vol 13 , Issue 2
Yeşim GÖKÇE KUTSAL

Introduction

Bilindiği gibi; geriatri bilgi tabanında konular klasik tıp uygulama dallarında olduğu gibi kolaylıkla tek bir organ veya dokunun yapı ve fonksiyonları ile sınırlandırılamaz; pek çok bilimin bilgi tabanını içermektedir. Dolayısı ile suni sınırlar yaratılmamalı, bilgi paylaşılmalı; yaşlı insanları ilgilendiren tıbbi bilgi tabanı yaşlı hasta bakımı ile uğraşan tüm uzmanlık dallarınca ve meslek gruplarınca kullanılmalıdır.

Böylesi bir yaklaşım ile hekimlerin ve ilgili tüm meslek gruplarının yaşlanan nüfusun gereksinimlerini en iyi şekilde karşılamak üzere çok yönlü ve kapsamlı bir eğitim alması sağlanabilecektir. Bu düşünceler ışığında 2003 yılından beri süregen olarak çeşitli eğitim etkinlikleri gerçekleştiren; Türk Geriatri Derneği ülkemizi temsilen International Association of Gerontology and Geriatrics-IAGG ve European Union Geriatric Medicine Society-EUGMS kapsamında yer almakta ve derneğin tüm etkinlikleri International Institute on Ageing-INIA tarafından desteklenmektedir.

Geriatri ve gerontoloji konusunda dünyanın en üst düzey kuruluşlarının desteği ile Türk Geriatri Derneği tarafından çift yıllarda düzenlenen kongrelerin 4.sü olan TÜRK GERİATRİ 2010 “4. Ulusal Yaşlı Sağlığı Kongresi”ne bildirileri ile katkıda bulunan tüm değerli araştırmacılara teşekkür ediyor. Yaşlanan dünyamızın yaşlanan insanları için yararlı bir bilgi kaynağı olmasını diliyoruz.

Sevgi ve saygılarımızla,

Editörler Kurulu adına
Prof. Dr. Yeşim Gökçe Kutsal
www.geriatri.org
www.geriatri.dergisi.org