Turkish Journal of Geriatrics 2011 , Vol 14 , Issue 2
Yeşim GÖKÇE KUTSAL

Introduction

Türk Geriatri Derneği hekimlerin ve ilgili diğer sağlık profesyonellerinin mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası sürekli mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak üzere; uluslar arası destekli kongreler ve kurslar düzenlemekte, ayrıca Sağlık Bakanlığı çeşitli Üniversitelerin Tıp Fakülteleri, Tabip Odaları ve diğer bilimsel dernekler ile ortak eğitim etkinlikleri organize ederek konuyu süregen olarak gündemde tutmaktadır.

Bu güne kadar International Association of Gerontology and Geriatrics (IAGG) ve European Union Geriatric Medicine Society (EUGMS) üyeleri arasında olan Türk Geriatri Derneği, bu yıl itibariyle AGE Platform Europe kapsamında da ülkemizi temsilen yer almaktadır. Derneğin tüm bilimsel kurs ve kongreleri ayrıca International Institute on Aging (INIA) tarafından desteklenmektedir.

Derneğin yayın organı olan “Turkish Journal Of Geriatrics” Science Citation Index Expanded (Sci Search), Journal Citation Reports/Science Edition, Social Sci Search Journal Citation Reports/Social Sciences Edition, Index Copernicus Master List, EMBASE SCOPUS, ELSEVIER, TÜBİTAK - ULAKBİM “TÜRK TIP DİZİNİ”, Türk Medline ve Türkiye Atıf Dizini kapsamında yer almaktadır.

Geleneksel olarak düzenlenen “EN İYİ ARAŞTIRMA YARIŞMASI-2011” ve “TÜRK GERİATRİ 2012 “5. Ulusal Yaşlı Sağlığı Kongresi” ile ilgili detaylar dernek web sitesinde dikkatlerinize sunulmaktadır.

Etkinliklerimize katılımınızdan ve dergimize katkılarınızdan mutluluk duyarız. Saygılarımızla

Yeşim GÖKÇE KUTSAL

www.turkgeriatri.org