Turkish Journal of Geriatrics 2013 , Vol 16 , Issue 4
FROM THE EDITOR IN CHIEF
Yeşim GÖKÇE KUTSAL

Introduction

Sayın Meslektaşlarım,

Geriatri ve Gerontoloji Bilimlerinin Değerli Araştırmacıları,

2013 ve 2014 yıllarında gerçekleşecek olan iki etkinliği dikkatlerinize sunuyoruz:

Uluslararası destekli 4. Geriatri ve Gerontoloji Kursu ve Türk Geriatri 2014 “6. Ulusal Yaşlı Sağlığı Kongresi”.

Uluslararası Yaşlanma Enstitüsü (International Institute on Ageing-INIA) ve Birleşmiş Milletler (United Nations) tarafından desteklenen 4. Geriatri ve Gerontoloji Kursu 9-14 Aralık 2013 tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi Geriatrik Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi-GEBAM ve Türk Geriatri Derneği ortak etkinliği olarak Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi eğitim salonunda düzenlenmektedir. Formatı gereğince sınırlı sayıda katılımcı ile interaktif olarak düzenlenen kurs kapsamında yaşlılık tüm yönleriyle ele alınarak irdelenecek, uluslararası ve ulusal eğiticilerin katkıları ile zenginleştirilecektir.

Türk Geriatri 2014 “6. Ulusal Yaşlı Sağlığı Kongresi” ise Türk Geriatri Derneği tarafından 3-6 Nisan 2014 tarihlerinde İstanbul Harbiye Askeri Müze ve Kültür Merkezi'nde düzenlemektedir. Dernek Uluslararası Gerontoloji ve Geriatri Birliği (International Association of Gerontology and Geriatrics-IAGG) üyesi, Avrupa Birliği Geriatrik Tıp Derneği (European Union Geriatric Medicine Society-EUGMS) ve Avrupa Yaşlanma Platformu (AGE Platform Europe) gözlemci üyesidir ve eğitim etkinlikleri Uluslararası Yaşlanma Enstitüsü (International Institute on Ageing-INIA) tarafından desteklenmektedir.

Kongrede yaşlılık tüm yönleriyle ele alınarak irdelenecek, uluslararası ve ulusal katılımcıların birikimleri ile zenginleştirilecektir. Kongre öncesinde 3 Nisan 2014 tarihinde “Temel Geriatri Güncelleme Kursu” ve “Geriatri Hemşireliği Kursu: Güncel Bilgiler” yapılacaktır. Kongrede sunulacak bildiri özetleri Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index, Journal Citation Reports/Science Edition, Journal Citation Reports/Social Sciences Edition, Index Copernicus Master List, EMBASE, SCOPUS, ELSEVIER, EBSCO, TÜBİTAK - ULAKBİM Türk Tıp Dizini, Türk Medline ve Türkiye Atıf Dizini kapsamında yer alan Türk Geriatri Dergisi'nin kongre özel sayısında yayınlanacak ve en iyi bildiriler ödüllendirilecektir.

Kurslara ve kongreye katılımınızı; birikimlerinizi paylaşmanızı bekler, saygılar sunarız.

Türk Geriatri Derneği Yönetim Kurulu adına

Prof. Dr. Yeşim GÖKÇE KUTSAL
www.gebam.hacettepe.edu.tr
www.turkgeriatri.org