ISSN: 1307-9948

[ Ana Sayfa | Dergi Yönetimi | Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta | Türk Geriatri Derneği]

Türk Geriatri Dergisi
"Turkish Journal Of Geriatrics";Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index, Journal Citation Reports/Science Edition, Journal Citation Reports/Social Sciences Edition, Index Copernicus Master List, EMBASE, SCOPUS, ELSEVIER, EBSCO, TÜBİTAK - ULAKBİM "TÜRK TIP DÜZİNİ" , Türk Medline ve Türkiye Atıf Dizini kapsamında yer almaktadır.
Son sayı
  2016, Cilt 19, Sayı 2
(Dergiyi PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız)

Özel sayılar
Arşiv
  1998, Cilt: 1, Sayı: 1 - 2016, Cilt: 19, Sayı: 2
Yayın Arama
Online Makale Gönderme
Online Makale Değerlendirme
Yayın Hakkı Devir Formu
English
TO THE SPONSORS
Uluslararası destekli
5. GERİATRİ ve GERONTOLOJİ KURSU 25-29 Nisan, 2016

Sayın Yazar ve Okurlarımızın Dikkatlerine,
Türk Geriatri Dergisi INGILIZCE makale yayınlamaktadır.
Danışman inceleme sürecinin başlatılabilmesi için;
makalenin ve kaynakların dergi yazım kurallarına
TAM UYUMLU olarak hazırlanması ve
aşağıdaki belgelerin on line sistemdeki ilgili bölümlere
JPG veya PDF olarak yüklenmesi gerekir.
ilginize teşekkür ederiz.

Editörler Kurulu
www.turkgeriatri.org

TÜM MAKALELER İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1-English language editing document
Belge almak için başvurulacak adres: www.enago.com.tr
2-Tüm yazarlarca imzalanmış "Yayın hakkı devir formu"
3-Araştırmalar için imzalı "Etik kurul onay belgesi"
4-Olgu sunumları için olgunun imzalı "Aydınlatılmış onam belgesi"

Turkish Journal of Geriatrics
is an 'open access' journal and can be accessed via http://geriatri.dergisi.org/

[ Ana Sayfa | Dergi Yönetimi | Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta | Türk Geriatri Derneği]