ISSN: 1304-2947
e-ISSN: 1307-9948

[ Ana Sayfa | Dergi Yönetimi | Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta | Türk Geriatri Derneği]

Türk Geriatri Dergisi
"Turkish Journal Of Geriatrics";Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index, Journal Citation Reports/Science Edition, Journal Citation Reports/Social Sciences Edition, Index Copernicus Master List, EMBASE, SCOPUS, ELSEVIER, EBSCO, TÜBİTAK - ULAKBİM "TÜRK TIP DİZİNİ" , Türk Medline ve Türkiye Atıf Dizini kapsamında yer almaktadır.
Son sayı
  2014, Cilt 17, Sayı 4
(Dergiyi PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız)

Özel sayılar
Arşiv
  1998, Cilt: 1, Sayı: 2 - 2014, Cilt: 17, Sayı: 4
Yayın Arama
Online Makale Gönderme
Online Makale Değerlendirme
Yayın Hakkı Devir Formu
English
TO THE SPONSORSSayın Yazar ve Okurlarımızın Dikkatlerine,
Türk Geriatri Dergisi INGILIZCE makale yayınlamaktadır.
Danışman inceleme sürecinin başlatılabilmesi için;
makalenin ve kaynakların dergi yazım kurallarına
TAM UYUMLU olarak hazırlanması ve
aşağıdaki belgelerin on line sistemdeki ilgili bölümlere
JPG veya PDF olarak yüklenmesi gerekir.
İlginize teşekkür ederiz.
Editörler Kurulu
www.turkgeriatri.org

TÜM MAKALELER İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1-English language editing document (imzalı)
Belge almak için başvurulacak adres:
tjgediting@gmail.com
2-Tüm yazarlarca imzalanmış "Yayın hakkı devir formu"
3-Araştırmalar için "Etik kurul onay belgesi"
4-Olgu sunumları için olgunun imzalı "Aydınlatılmış onam belgesi"

Turkish Journal of Geriatrics
is an 'open access' journal and can be accessed via http://geriatri.dergisi.org/

[ Ana Sayfa | Dergi Yönetimi | Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta | Türk Geriatri Derneği]