Turkish Journal of Geriatrics 2008 , Vol 11, Issue 2
PREVALANCE OF FECAL INCONTINENCE AND ITS EFFECT ON QUALITY OF LIFE IN ELDERLY INDIVIDUALS LIVING IN NURSING HOMES IN THE CITY OF IZMIR
11/1 2008 Sayımızda “İzmir Huzurevlerindeki Yaşlılarda Fekal İnkontinans Sıklığı ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi” Başlıklı Makalede araştırmacılardan Uzm. Dr. Nil TEKİN'in adı sehven yer almamıştır. Düzeltir, özür dileriz.