Turkish Journal of Geriatrics 2008 , Vol 11, Issue 2
İZMİR HUZUREVLERİNDEKİ YAŞLILARDA FEKAL İNKONTİNANS SIKLIĞI VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ
11/1 2008 Sayımızda “İzmir Huzurevlerindeki Yaşlılarda Fekal İnkontinans Sıklığı ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi” Başlıklı Makalede araştırmacılardan Uzm. Dr. Nil TEKİN'in adı sehven yer almamıştır. Düzeltir, özür dileriz.