Turkish Journal of Geriatrics 1999 , Vol 2, Issue 2
Fizik tedavi ve rehabilitasyon polikliniğine başvuran yaşlıların tanısal dağılımı
Ümit SEÇKİN, Pınar BORMAN, Hatice BODUR
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği-Ankara Ülkemizde kas iskelet sistemi hastalıkların prevalansı konusunda yapılan çalışmaların yetersizliğinden yola çıkarak, 1.1.1998-31.12.1998 tarihleri arasındaki 1 yıllık dönemde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon polikliniğine başvuran, 65 yaş ve üzerindeki geriatrik hastaların tanıları retpospektif olarak gözden geçirildi. Tanılar başlıklar halinde gruplandırıldı. Yaş ortalamaları 69.4±15.7 olan 1026 kadın, 534 erkek toplam 1560 hasta çalışma kapsamında incelendi. Sonuç olarak çalışmada kadın hastaların sayısının erkeklerden belirgin olarak yüksek olduğu, yaşlara göre hasta dağılımına bakıldığında ise hastaların %76.4'nün 65-70 yaş arasında toplandığı görüldü. Tanılar arasında gonartroz (%33), jeneralize osteoartrit (%19.9) gibi dejeneratif eklem hastalıkları ve osteoporozun (%14) ilk sıraları aldığı, inflamatuar romatizmal hastalıklar ve diger tanıların ise bu hastalıkları izlediği belirlenmiştir. Keywords : Geriatri, Kas-iskelet sistemi hastalıkları, Prevalans