Turkish Journal of Geriatrics 2002 , Vol 5, Issue 3
Osteoporoz Tedavisinde Vitamin D'nin Yeri
Kıymet İkbal KARADAVUT, Aynur BAŞARAN, Aytül ÇAKÇI
SSK Ankara Eğitim Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği Dışkapı Ankara Artan ortalama yaşam süresi geriatrik hastalarda bir takım sorunları da beraberinde getirmektedir. Osteoporoz sadece en sık görülen metabolik kemik hastalığı değil aynı zamanda yaşlı popülasyonun en sık karşılaşılan problemlerinden birisidir. Ülkemizde de dünyanın bir çok yerinde olduğu gibi osteoporoz önemli bir halk sağlığı problemidir. Tekrarlayan kırıklar sonucu yaşam kalitesinin düşmesi önemli bir sorundur. D vitamini eksikliği osteoporoz için bilinen önemli bir risk faktörüdür. Eksikliğe yol açan en önemli faktörler diyetteki yetersiz alım yanında güneş ışığından yetersiz yararlanma sonucu deride sentezin bozulmasıdır. Osteoporoz yaşlı hastalarda önemli bir morbidite ve mortalite sebebi olan kalça kırıkları için önemli bir risk faktördür. Kalça kırığını takip eden bir yıl sonunda hastaların %80'i hayatta kalır ve bunların sadece %50'si tekrar mobil hale gelir. Vitamin D osteoporoz tedavisinde çok uzun yıllardır kullanılan bir ilaç ise de vitamin D'nin osteoporoz tedavisindeki yeri hakkında hala bir çok konu tartışmalıdır. Bununla birlikte vitamin D ve aktif metabolitleri osteoporoz tedavisinin önemli ve geçerli silahlarıdır. Bazı çalışmalarda vitamin D tedavisinin yeterli etkiyi göstermediği vurgulansa da, bir çok çalışmada günlük 800 İU vitamin D3 ve 1200 mg kalsiyumun kemik yapımını arttırdığını ve yaşlılarda kalça kırığı insidansını azalttığı tespit edilmiştir. Biz bu çalışma ile osteoporozda D vitamini ile ilgili literatür bilgilerimizi gözden geçirmeyi amaçladık. Keywords : D vitamini, Senil, Postmenopozal, Osteoporoz, Tedavi