Turkish Journal of Geriatrics 2017 , Vol 20, Issue 4
YAŞLI BİREYLERDE POSTURAL DENGEYLE İLİŞKİLİ YAŞA BAĞLI GÖRME ALGISI
Yongnam PARK1, Youngsook BAE2
1Gachon University, Health Science Colleage, Physical Therapy, Incheon SOUTH KOREA
2Hu Nae Ri center, Gangwon-do SOUTH KOREA
Giriş: Bilişsel durumda gerilemeye postural dengede bozulma eşlik eder ve görsel algılama da bilişsel bir durumu tanımlar. Bu çalışmanın amacı görsel algılama ve postural dengenin cinsiyet ve yaşa göre farklılıklarını ortaya koymak ve yaşlı bireylerde görsel algı ve postural denge arasındaki ilişkiyi incelemektedir.

Gereç ve Yöntem: Araştırmaya katılan 194 yaşlı bireyde görsel algı, görsel algılama zamanı ve postural denge ölçümü yapıldı. Görsel algı, Motor Beceriden Bağımsız Görsel Algı Testi-4 aracılığı ile ve görsel algılama zamanı da algılama için geçen zamanın ortalaması kullanılarak değerlendirildi. Postural denge için, gözün açık olduğu konumda yer değiştirme açısından alan (mm2), uzunluk (cm) ve ortalama hız (m/s) kategorilerinde değerlendirmeler yapıldı.

Bulgular: Mekansal ilişki, şekil-zemin ve görsel algı 85 yaş ve üzeri grupta diğer yaş gruplarına göre daha düşük bulundu. Görsel algılamanın ölçüm süresi basınç merkezinin uzunluğu ve ortalama hızı ile ve görsel algılama puanı da basınç merkezinin alanı ile anlamlı derecede ilişkili idi. Mekansal ilişki ve şekil zemini arasında basınç merkezi alanı ile anlamlı bir korelasyon vardı ve görsel ayırma, basınç merkezinin uzunluğu ve ortalama hızı ile anlamlı korelasyon içindeydi.

Sonuç: Bu sonuç, görme algılamasının yaşla ve görsel algılama süresinde yavaşlama ile düşük görme algı skorunun kötü postural denge ile ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. Yaşlı bireylerde görme işleminin yavaşlaması postural dengeyi etkileyebilir. Keywords : Yaşlı; Postural denge; Görsel algı; Duruş; Cinsiyet