Turkish Journal of Geriatrics 2017 , Vol 20, Issue 4
YAŞLI HASTALARDA İLAÇ UYUMSUZLUĞU VE UYUMU ARTIRMAK İÇİN ÖNERİLER
Vildan YILDIZ, Oya ÖZDEMİR, Yeşim GÖKÇE KUTSAL
Hacettepe University, Faculty of Medicine, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, ANKARA Tedavi uyum, hastaların ilaçlarını önerildiği şekli ile kullanmasıdır. Tedaviye uyumu etkileyen faktörler arasında yaş, çoklu ilaç kullanımı, hastaların ilaç yan etkileri hakkındaki düşünceleri, sosyal destek azlığı, sosyoekonomik faktörler, sağlık sistemi, depresyon, sağlık okuryazarlığının olmaması hekimi ile iletişim, kültürel farklılıklar ve yer almaktadır. Tedaviye uyumun yetersiz olması, hastalıkların daha da kötüleşmesine, morbidite ve mortalitenin artmasına yol açar. Ayrıca, tedaviye uyumsuzluk tıbbi kaynakların yanlış kullanımına ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde sağlık göstergelerinde ciddi düşüşlere neden olur. Tüm dünyada, sağlık hizmetlerinde en önemli zorluklardan biri, hastaların tedavilere tamamen uymalarını sağlamaktır. Tedaviye uyumu arttırmak için çeşitli stratejiler mevcuttur. Tedavinin planlarken hastaların bireysel farklılıklarının değerlendirilmesi kritik önem taşır, böylelikle hastaların tedavi uyumu artırabilir. Bu makalenin amacı tedaviye uyumsuzluğa neden olan faktörleri gözden geçirmek ve yaşlı hastalarda uyumu artırmak için önerilerde bulunmaktır. Keywords : İlaç uyumu; Eğitim; Yaşlı