Turkish Journal of Geriatrics 2017 , Vol 20, Issue 4
SARKOİDOZLU GERİATRİK HASTADA PRİMER PANKREATİK LENFOMANIN SEBEP OLDUĞU AKUT PANKREATİT: KOMPLEKS BİR OLGU SUNUMU
Diğdem ÖZER ETİK1, Nuretdin SUNA1, Merih TEPEOĞLU2, Mehmet COŞKUN3, Haldun SELÇUK1
1Baskent University, Ankara Hospital Department of Gastroenterology ANKARA
2Baskent University, Ankara Hospital Department of Pathology ANKARA
3Baskent University, Ankara Hospital Department of Radiology ANKARA
Bu olgu sunumunun amacı, yaşlı bir hastada hızla kötüleşen akut pankreatit kliniğine, pankreatik lenfoma ile beklenmedik karşılaşmaya, sarkoidoz–lenfoma sendromuna dikkat çekmektir. 16 yıl önce Sarkoidoz tanısı alan 80 yaşındaki kadın hastada, akut pankreatit tanısı ile hastaneye yatışını takiben, radyolojik incelemede tıkayıcı veya invaziv olamayan pankreatik kitle saptandı. Histopatolojik inceleme kitlenin B hücreli lenfoma olduğunu gösterdi. Yaşlı bir hastadaki akut pankreatitin kompleks etiyolojisi, pankreatik lenfomanın ortaya çıkışı ve sarkoidoz-lenfoma sendromunun immün patogenezi sebebiyle bu olguyu sunulmuştur. Keywords : Pankreatit; Lenfoma, Non-Hodgkin; Sarkoidoz