Turkish Journal of Geriatrics 2018 , Vol 21, Issue 2
GERİATRİK HASTALARDA GÜNÜBİRLİK KASIK FITIĞI ONARIMININ GÜVENLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI: GERİYE DÖNÜK KONTROLLÜ ARAŞTIRMA
Dilek ÜNAL1, İpek ÖZYAYLALI2, İsmail Hakan KULAÇOĞLU3
1Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Department of Anesthesiology and Reanimation, Ankara, Turkey
2Haymana State Hospital, General Surgery, Ankara, Turkey
3Ankara Hernia Center, General Surgery, Ankara, Turkey
DOI : 10.31086/tjgeri.2018240426 Giriş: Geriatrik hastalarda günübirlik kasık fıtığı onarımının güvenliğinin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Lokal anestezi ve sedasyon altında günübirlik kasık fıtığı onarımı yapılan yaşları ?65 yıl (Grup G, n=185) olan hasta kayıtları geriye dönük olarak incelendi ve veriler, yaşları 18-64 yıl (Grup K, n=185) olan hastaların verileri ile karşılaştırıldı. Hasta seçimi, anestezi ve cerrahi bakım ve taburculuk belirli protokollere göre yapıldı. Sonuç ölçütleri, istenmeyen olayların görülme sıklığı, taburculuk süresi, taburculuk geçikmesi ve planlanmamış hastane yatışı ile yeniden hastaneye başvuru sıklığıdır.

Bulgular: Geriatri ve Kontrol gruplarının sonuçları sırasıyla, yaş: 73.2±7,1 ve 43.9±12.3 yıl; yüksek riskli hasta sayısı Amerikan Anestezistler Derneği sınıflaması (ASA) III (n=55 [%30] ve 5 [%3]), ASA IV (n=4 [%2] ve 1 [%0.5); minimal sedasyon kullanılan hasta sayısı 158 ve 163; midazolam dozu 2.7±1.1 ve 4.6±1.7 mg; fentanil dozu 63,4±28,6 ve 88.1±32.4 ?g; lidokain dozu 246.6±59,9 ve 198,6±69,8 mg ve bupivakain dozu 39±9.5 ve 47.7±10,7 mg"dır. Taburculuk süresi Grup G ve K"da sırasıyla 102±19 ve 91.2±22.5 dk"dır. Gruplarda ekimoz oluşma sıklığı (Grup G"de n=2, Grup K"da. n=10) dışında intraoperatif ve postoperatif istenmeyen olayların gelişme sıklığı ve taburculuk gecikmesi, planlanmayan hastane yatışı ve yeniden hastaneye başvuru sıklığı bakımından fark yoktur.

Sonuç: Geriatrik hasta grubunda, lokal anestezi ve sedasyon altında yapılan günübirlik kasık fıtığı onarımı, protokol bazlı preoperatif değerlendirme ve taburculuk kuralları ve uygun anestezik ve cerrahi bakım uygulanmak koşulu ile genç hastalardaki kadar güvenlidir. Keywords : Geriatri; Günübirlik; Genel Cerrahi; Kasık fıtığı onarımı