Turkish Journal of Geriatrics 2018 , Vol 21, Issue 2
DOKSAN YAŞIN ÜSTÜNDEKİ HASTALARDA KALÇA KIRIĞI CERRAHİSİ: RİSKLİ BİR GRUPTA 30 GÜNLÜK MORTALİTEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ
Tansel MUTLU1, Uygar DAŞAR1
1Karabük University, Faculty of Medicine, Department of Orthopaedics and Traumatology, Karabük, Turkey DOI : 10.31086/tjgeri.2018240429 Giriş: Günümüzde kalça kırıkları ile ilişkili mortalite çalışmaları genellikle 65 yaş üstü hastalar üzerinde yapılmaktadır. Çalışmada, 90 yaş üstü kalça kırığı ile hospitalize olan hastalarda bu faktörlerin literatürle farklılıklar göstereceği öngörüldü ve bu faktörlerin belirlenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi"nde 2011 ile 2014 arasında kalça kırığı sebebiyle opere edilen 118 hastanın kayıtları retrospektif olarak incelendi. Her bir hastanın yaşı, cinsiyeti, ameliyat öncesi dönemi, Amerikan Anestezi Birliği puanı, anestezi tipi, komorbid hastalıkları, kan transfüzyon ihtiyacı, kırık tipi ve mortalite zamanı kaydedildi.

Bulgular: Ölen hastalar ile hayatta kalan hastalar arasındaki yaş farkı istatistiksel olarak anlamlıydı (p=0.004). Ameliyat sonrası ilk 30 günde ölen hastaların ejeksiyon fraksiyonları hayatta kalan hastalara göre daha düşüktü (p=0.012) ve komorbid hastalıklar daha çoktu (p=0.014). Ayrıca, ölen grupta median ASA skoru hayatta kalan gruba göre daha yüksekti (p=0.006).

Sonuçlar: Çalışmada otuz günlük mortalite oranı daha önceki çalışmalardaki oranlardan yüksek olarak %27.9"dur. Kalça kırığı olan yaşlılardaki yüksek mortalite oranları ile baş edebilmek için hastaların müdahale öncesi genel sağlık durumları ayrıntılı olarak değerlendirilmeli ve tıbbi problemler en hızlı şekilde stabilize edilmelidir. Keywords : Mortalite; Kalça kırıkları; Replasman artroplasti, Kalça