Turkish Journal of Geriatrics 1998 , Vol 1, Issue 1
Yaşlılarda Gerçekleştirilen Açık Kalp Ameliyatları: Risk Faktörleri Ve Sonuçlar
Ali KUTSAL, Erhan ÇEKİÇ, Selim TANSAL, Mehmet METİN, Aydın AKSOY
Özel Seyhan Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, Adana
Özel Seyhan Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Adana
Seyhan Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniği'nde 3 Ekim 1996-1 Mart 1998 tarihleri arasında 65 yaş ve üzerinde 91 hastaya açık kalp ameliyatı yapıldı. Bunlardan 83 hastaya aorta koroner bypass, 1 hastaya anevrizmektomi+aorta koronerbypass, bypass, 4 hastaya aort valve replasmanı +aorta koroner bypass, 1 hastaya mitral valve replasmanı+triküspide DE Vega anuloplasti+aorta koroner bypass, 2 hastaya aort valve replasmanı yapıldı. Ameliyattan sonra erken dönemde 8 hasta kaybedildi. Açık kalp ameliyatı için hasta seçiminde bugün için kronolojik yaş tek başına bir endikasyon kriteri olmaktan çıkmıştır. İyi bir anestezi ve cerrahi teknik, agresif ve dikkatli bir ameliyat sonrası bakım uygulanması morbidite ve mortaliteyi azaltarak başarılı sonuçlar alınmasını sağlamaktadır. Keywords : Geriatri, Açık kalp cerrahisi, Kapak replasmanı, Aorta koroner bypass