Turkish Journal of Geriatrics 2018 , Vol 21, Issue 4
ALTMIŞ BEŞ YAŞ VE ÜZERİ KİŞİLERİN İNFLUENZA, PNÖMOKOK VE HERPES ZOSTER AŞILARINI YAPTIRMA DÜZEYİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER
Halil İbrahim ERDOĞDU1, Binali ÇATAK2
1Kafkas University, Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Kars, Turkey
2Kafkas University, Faculty of Medicine, Department of Public Health, Kars, Turkey
DOI : 10.31086/tjgeri.2018.54 Giriş: Bu araştırmada 65 yaş ve üzeri kişilerde influenza, pnömokok ve herpes zoster aşılarını yaptırma düzeyi ile bu düzeyi etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Araştırmanın verileri Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi ve kamu hastaneleri iç hastalıkları polikliniğine başvuran 65 ve üzeri yaş 543 kişi ile yüz yüze görüşme tekniği ile toplandı. Kişiler aşı yaptıranlar ve yaptırmayanlar olarak iki guruba ayrıldı. Aşılanma durumu araştırmanın bağımlı değişkeni iken, aşı bilgisi, sosyoekonomik ve sosyodemografik özellikler ise bağımsız değişkenleri olarak belirlendi.

Bulgular: Aşı bilgisi olanlar referans alındığında olmayanlarda 6.6 (CI, 2.9?14.9; p=0.001), temel eğitimi olanlar referans alındığında olmayanlarda 2.6 (CI, 1.5?4.5; p=0.001), gelir düzeyi yeterli olanlar referans alındığında yetersiz olanlarda 2.7 (CI, 1.2?5.9; p=0.006), il ve ilçe merkezinde yaşayanlar referans alındığında köy ve beldelerde yaşayanlarda aşılanmama 2.2 kere (CI, 1.2?3.7; p=0.006) daha yüksek olup yaşlılarda aşılanmayı etkileyen faktörler olarak belirlendi.

Sonuç: Yaşlı nüfusun "Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi" tarafından önerilen aşıları yaptırmasında hekimlerin aşılar hakkında yaşlıları bilgilendirmesi, köy ve beldelerde yaşayanlar ve gelir düzeyi düşük olanların aşılanma oranlarının arttırılması için doktorlar ve diğer sağlık sunucularının yaşlıları aşılanma konusunda bilgilendirmeleri ve yönlendirmeleri gibi ilave çözümler gerekmektedir. Keywords : Yaşlı; İnfluenza aşısı; Pnömokok aşısı; Herpes Zoster aşısı