Turkish Journal of Geriatrics 2018 , Vol 21, Issue 4
ACİL SERVİSTEN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNE KABUL EDİLEN 65 YAŞ VE ÜZERİ HASTALARIN KABUL NEDENLERİ VE MORTALİTE DEĞERLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Arzu KARAVELİ1, Galip Neşet CERİT1, Erhan ÖZYURT1
1University of Health Sciences, Antalya Training and Research Hospital, Department of Anesthesiology and Reanimation, Antalya, Turkey DOI : 10.31086/tjgeri.2018.56 Giriş: Yaşın ilerlemesi ile birlikte, yoğun bakım ünitelerine yaşlı hastaların kabulü de artmaktadır. Bu çalışmada, acil servisten yoğun bakım ünitelerine kabul edilen yaşlı hastaların profilleri, başvuru nedenleri ve mortalite oranlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Yoğun bakım yatışların maliyetlerinin yüksek olduğunu dikkate alındığında, bu verilerin yaşlı hastaların sağlık politakasını belirlemede önemli olabileceğini düşünmekteyiz.

Gereç ve Yöntem: Bu retrospektif çalışma, acil servisten yoğun bakım ünitelerine kabul edilen yaşlı hastalarda yapıldı. Hastaların yaşı, cinsiyeti, kronik hastalıkları, başvuru tarihleri, ve mortalite oranları kaydedildi.

Bulgular: Yaşlı hastaların yaş ortalaması 76.19 yıldı ve %53.4"ü erkekti. Bunların %70.3"ünde bir veya daha fazla kronik hastalık vardı. En sık görülen kronik hastalık hipertansiyondu. En sık başvuru nedeni kardiyovasküler hastalıklardı. Myokardiyal infaktüs sıklığı hem erkek hem de kadın hastalarda yüksekti. Hastalar sıklıkla koroner yoğun bakım ünitesine kabul edildi. Yoğun bakım ünitesine başvuru sıklıkla kış aylarındaydı. Mortalite oranı %14.75"di.

Sonuç: Yaşlı nüfusun artışı ile birlikte, yaşlı hastaların yoğun bakım ünitelerini kullanım oranı her geçen gün artmaktadır. Yaşlı hastaların yoğun bakım maliyetleri ve mortalite oranları çok daha yüksektir. Tüm bunlar dikkate alındığında, yaşlı hastaların yoğun bakım ünitesine kabul nedenleri ve mortalite oranlarının belirlenmesi, bu hastaların tanı ve tedavi yaklaşımlarına ve sağlık politikalarının belirlenmesine rehberlik sağlayacaktır. Keywords : Yaşlı; Hasta; Yoğun bakım ünitesi; Mortalite; Acil servis