Turkish Journal of Geriatrics 1998 , Vol 1, Issue 2
Menopoz ve Hormon Replasman Tedavisi Osteoporoz, Kardiyovasküler Hastalıklar, Karbonhidrat Metabolizması ve Kanser Gelişimi vb Üzerindeki Etkileri
Ferit SARAÇOĞLU
Ankara Numune Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği - ANKARA Toplumlarda beklenen yaşam oranı arttıkça menopozdaki kadın nüfusu da önemli bir artış göstermektedir. Uzun süre fizyolojik bir olay olarak kabul edilen menopozun artık hızlı yaşlanma ve vazomotor semptomların ötesinde kemiklerde, kardiyovasküler sistemde, karbonhidrat ve lipit metabolizmasında yaptığı değişikliklerle önemli sağlık sorunları yarattığı bilinmekte ve önlemler alınmak istenmektedir. Premenopozal dönemden itibaren osteoporoz belirgin şekilde hızlanmakta HRT ile durmaktadır. Kanda menopozu takiben HDL/LDL kolesterol oranı bozulmakta, arterioskleroz, plak oluşumu artmakta, insulun resiztansı, EDRF'deki azalmaya bağlı olarak vasküler rezistansta artma ortaya çıkmakta ve bütün bunlar hormon replasman tedavisiyle engellenebilmektedir. Bu amaçla çeşitli estrojen preparatları oral veya transdermal yoldan verilmekte ve çoğunlukla iyi tolere edilmektedir. Tedavinin iki kontrendikasyonu hastada ağır karaciğer hastalıkları ve meme Ca olmasıdır. Tedavinin yan etkileri endometrium Ca oranındaki ve 10 yıllık kullanımdan sonra ortaya çıkan meme kanseri riskindeki hafif artıştır. Keywords : Menopoz, HRT, Osteoporoz, Koroner Arter Hastalığı, Meme kanseri, Endometrium kanseri.