Turkish Journal of Geriatrics 1998 , Vol 1, Issue 2
Yaşlı Kolon Kanseri Hastalarında Cerrahi Tedavi
Tarık Z. NURSAL, Erhan HAMALOĞLU, Tayfun ENÜNLÜ
Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri, Genel Cerrahi Anabilim Dalı - ANKARA Kanserden ölüm nedenleri arasında ön sıralarda yer alan kolorektal kanserler ağırlıkla ileri yaşlarda gözlenir. Ancak yaş ilerledikçe eşlik eden sistemik hastalıklar artmakta ve hastanın tedavi planını etkileyebilmektedir. Bu çalışmada 70 yaş ve üzeri 109 kolorektal kanserli hastanın verileri aynı dönemde tedavi görmüş 70 yaş altı 619 hastanın bilgileri ile karşılaştırılmıştır. Yaşlı hastalar gençlere göre daha fazla intestinal obstrüksiyon ile başvurmaktadır (% 18.1'e karşı %11.3 (p= 0.29)). En sık görülen yakınmalar olan rektal kanama ile ağrı her iki grupta aynı oranda bulunmaktadır. Rektal muayene ile rektumda kitle saptanan hasta oranı her iki grupta 1/3 düzeyindedir. Gruplardaki hastaların tümör evreleri birbirine yakındır ve uygulanan küratif cerrahi oranı %68'dir. Ameliyat sonrası dönemde yaşlı hastalardaki morbidite ile genç hastalardaki morbidite aynıdır. Ancak yaşlı hastalarda ameliyat sonrası mortalite daha fazladır (%14.7'e karşı :%4.2'dir (p=0.005)). Yaşlı hastalar için uygulanan cerrahi tedavi genç hastalara uygulanan tedavi ile aynı olmalıdır. Ancak yaşlılarda eşlik eden hastalıklar nedeniyle ön hazırlık iyi yapılmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır. Keywords : Kolorektal kanser, Cerrahi, Tedavi, Yaşlı hasta