Turkish Journal of Geriatrics 1998 , Vol 1, Issue 1
Geriatri'nin Türkiye'de "İlk" lerinden Prof. Dr. Şefik KAYAHAN
Hüsrev HATEMİ
Prof. Dr. Şefik Kayahan ile, bize "İç Hastalıkları" dersi vermek için Haseki Hastanesi Akıl Muhtar Anfısine girdiğinde, 1961 yılında karşılaştım. O gün bize ateroskleroz konusunda konuşmuştu. Birkaç yıl sonra, Haseki Hastanesi Tedavi Kliniği'ne asistan olarak girdiğimde kendisini daha yakından tanıyacaktım. Şefik Bey, her fırsatta ateroskleroz. genetik veya geriatriden söz açardı. Çalışma yapar, fakat yayınlamak için uğraşmadığından bunlar bir kenarda kalırdı. 1963-65 arasında piliçler üzerinde yaptığı ateroskleroz çalışmalarının sonuçları da böyle oldu. iki yılını alan bu çalışma, hatırladığıma göre, Türkiye'de bir kongre bildirisinin özet yayını (abstract) olarak kaldı. Şimdi çok yaygın olarak bilinen "serbest kökler ve antioksidanlar" konusu, 1969 yılından başlayarak onun mesleki hayatının ana ekseni durumuna gelmişti. Arkadaşı Prof. Dr. Celal Öker, 1970 yazında Adapazarı Karasu ilçesine günlük bir gezi düzenlemişti. Dönüşte otobüste yan yana oturmuştuk, ben 1970 yılında ondan, oldukça güncel ve sürükleyici olarak "antioksidanlar" konusunu bu yolculukta dinlemiştim. Prof. Dr. Şefik Kayahan 5 Ocak 1923'de Malatya'da doğdu. Aynı yıl, ailesi İstanbul'a yerleşti. Vefa Erkek Lisesi'ni bitirerek girdiği İstanbul Tıp Fakültesinden 1945'de mezun oldu. İstanbul Tıp Fakültesi Tedavi Kliniğinde başladığı İç Hastalıkları asistanlığı 1952 yılına kadar sürdü. O yıllarda 3 yıl olan ihtisas eğitimini 1952'de tamamladı. 1954 yılma kadar Prof, Dr. Suphi Artunkal ile birlikte Endokrinoloji dalında çalıştı. 1933 yılı mezunu olan Prof. Dr. Suphi Artunkal, bizde Nükleer Tıp dalının başlatıcısı olmuştur. 1954 yılında doçent olan Prof. Dr. Şefik Kayahan, Artunkal ile çalışırken, kendi isteğiyle Genetik. Ateroskleroz ve Geriatri konularını seçti. 1967 yılında Geriatri seksiyonunu kurdu. 1981'den sonra seksiyon yerine "Geriatri Bilim Dalı" denecektir. 1962 yılında Profesör olan Kayahan, 1986 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı iken emekliliğini istedi. Kendisini 1994'de kaybettik. Geriatri konusunda iki kitabı vardır. 1- Prof, Dr. Şefik Kayahan: İhtiyarlamanın biyolojisi, Çelik cilt Matbaası, İstanbul 1967, 2- Prof. Dr. Şefik Kayahan: Geriatri, Hilal Matbaası, İstanbul 1970, Genetik konusunda ise 1965 yılında "Genetik" başlıklı bir kitap yayınladı (Haseki Hastanesini kalkındırma derneği yayını). Şefik Bey, 1950'li yıllardan bu yana Prof. Dr. Aram Sukyasyan (Geriatri), Prof. Dr. Çetin Demiroğlu (Geriatri), Prof. Dr, Vecdet Tezcan (Geriatri) başta olmak üzere birçok uzman ve öğretim üyesi yetiştirmiştir. Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde Endokrinoloji Bilim Dalının özellikle sürrenal, vitaminoloji ve Lipid Metabolizması konularının yerleşmesine önemli katkılar yapmıştır. 1970'li yıllardan sonra yönetici ve öğretici olarak kalmayı seçmiş, kongrelere katılmaması sebebiyle diğer arkadaşlarından daha az tanınmıştır. Alçak gönüllü ve ciddi hocamızı Türkiye'de geriatri Öncüsü olarak, rahmet dilekleriyle anıyorum.