Turkish Journal of Geriatrics 2002 , Vol 5, Issue 4
KAYSERİ SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI BÖLGESİNDE YAŞLILARIN SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANMA DURUMU
Ahmet ÖZTÜRK, Melis NAÇAR, Ayşegül ASLAN, İskender GÜN, Fevziye ÇETİNKAYA
Yrd.Doç Dr. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD., Kayseri
Uzman Dr. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD., Kayseri
Arş.Gör.Dr. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD., Kayseri
Prof.Dr. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD., Kayseri
Bu çalışmada yaşlıların sağlık hizmetlerinden ne ölçüde yararlandıklarının ve bunu etkileyebilecek faktörlerin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Çalışma 2001 yılında Kayseri Sağlık Grup Başkanlığına bağlı 7 sağlık ocağı bölgesinde yapılan kesitsel bir araştırmadır. Yaşlıların sağlık kuruluşlarına başvuru ve memnuniyet durumlarını içeren bir anket, evlerinde ziyaret edilen toplam 780 yaşlı ile yüz yüze görüşülerek doldurulmuştur. Son bir yıl içinde herhangi bir sağlık kuruluşuna başvuran yaşlıların oranı % 93.3, ortalama başvuru sayısı 5.86 olarak bulunmuştur. Toplam başvuru ortalamaları; yaşlıların cinsiyetine, eğitim durumuna, yaş gruplarına ve ailesiyle ya da yalnız başına yaşamalarına göre değişmemektedir. Kentsel bölgelerde oturanlar, kronik hastalığı olanlar ve sürekli ilaç kullananlarda toplam başvuru daha yüksek bulunmuştur. Sosyal güvencesi olmayan ve ekonomik durumunu kötü olarak belirtenlerin ise sağlık ocağına daha sık başvurdukları tespit edilmiştir. Yaşlıların % 83.8'i kendilerinde en az bir kronik hastalığın olduğunu belirtmişlerdir. Varolduğu belirtilen kronik hastalıkların başında hipertansiyon (% 42.7), romatizmal hastalıklar (% 38.6) ve kalp hastalığı (% 23.3) gelmektedir. Yaşlıların hastalandığında ilk olarak gittikleri kuruluşların başında gelen sağlık ocağı (% 55.6 ), aynı zamanda en çok memnun olunan kurumdur ( %90.8). Sonuç olarak, bölgedeki yaşlıların sağlık kuruluşlarından yararlanmaları yeterli düzeydedir. Sosyal güvencesiz ve geliri az olan gruplar için önemi bir kez daha ortaya çıkan ve yaşlıların en çok memnun kaldıkları kurum olan sağlık ocaklarının, kronik hastalıkların tanı ve tedavisine yönelik geliştirilmesi yararlı olacaktır. Keywords : Sağlık hizmeti, Başvuru, Sağlık ocağı, Yaşlılar, Memnuniyet