Turkish Journal of Geriatrics 2002 , Vol 5, Issue 4
YAŞLILARIN EV GÜVENLİĞİ VE DENETİM LİSTESİ
Pınar GÜNER, Çağatay GÜLER
Dr. HÜTF Halk Sağlığı A.D. Ankara
Prof. Dr. HÜTF Halk Sağlığı A.D. Ankara
İnsan ömrünün uzaması ve bunun sonucu olarak toplumdaki yaşlı nüfusunun artması nedeniyle, insan hayatının fizyolojik dönemlerinden biri olan yaşlılık ve yaşlıların sorunları, günümüzde daha fazla önem kazanmıştır. Bugün, sosyoekonomik koşulların değişmesi nedeniyle, geniş aileden çekirdek aileye değişim olması, ev dışında çalışan birey sayısının artması nedeniyle, yaşlılar evde daha uzun süre yalnız kalabilmektedirler. Yaşın ilerlemesiyle ortaya çıkan bazı fizyolojik değişiklikler ve kronik hastalıklar da gözönüne alındığında, yaşlılar, özellikle evlerinde yalnız yaşayanlar, her an bir kaza riskiyle karşı karşıyaydırlar. Her yıl bir çok yaşlı evlerinde yada evlerinin yakın çevresinde travmaya uğramaktadır. Bu yaralanmaların çoğu kolayca gözden kaçabilen ancak kolayca da giderilebilecek tehlikelerden kaynaklanmaktadır. Bu tehlikelerin belirlenmesi ve giderilmesini sağlayacak bazı basit önlemlerin alınmasıyla bir çok yaralanma önlenebilir. Kaza kayıtlarının yetersizliği bunların oluş biçimleri ve nedenlerine yönelik analizlere olanak vermemektedir. Evde bulunabilecek olası güvenlik problemlerinin önlenebilmesi için denetim listeleri kullanılabilir. Denetim listelerinin basit "evet" "hayır" sistemi herkes tarafından kolayca kullanılabilmesine olanak vermektedir. Denetim listesi doldurulduktan sonra her değerlendirme başlığı tek tek gözden geçirilerek düzeltilmesi gereken tehlikeli durumların düzeltilmesi sağlanabilir. Denetim listeleri evin değerlendirilmesi amacıyla periyodik olarak tekrar tekrar kullanılmalıdır. Yazıda bir denetim listesi taslağı da sunulmuştur. Keywords : Yaşlılık, Ev, güvenliği, Kaza riski, Denetim Listesi