Turkish Journal of Geriatrics 1999 , Vol 2, Issue 2
Yaşlılık ve depresyon - I: Tanı ve değerlendirme
Burhanettin KAYA
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Malatya Depresyon yaşlı nüfusu etkileyen yaygın psikiyatrik bozukluklardan biridir. Tedavi edilmediğinde erken ölüm, genel sağlık durumunda bozulma gibi olumsuz sonuçlar yaratırken, doğru tanınıp, uygun bir şekilde tedavi edildiğinde yaşlının yaşam kalitesini arttırmak mümkün olabilmektedir. Yaşlanma sürecinde beyinde gelişen nörobiyolojik değişiklikler ve diğer sistemlerde ortaya çıkan işlev bozuklukları bilişsel ve bedensel işlevleri etkilediği için yaşlıda depresyonun tanınması güçleşmektedir. Bedensel hastalıkların, zihinsel ve ruhsal diğer hastalıkların varlığı, bireyin genel sağlık durumu, kullandığı ilaçlar da depresyon tablosunu karmaşık hale getirmektedir. Keywords : Yaşlılık, Yaşlanma, Depresyon, Tanı, Değerlendirme