Turkish Journal of Geriatrics 2003 , Vol 6, Issue 2
EDİTÖRDEN
Prof. Dr. Yeşim GÖKÇE-KUTSAL
Geriatri dergisinin yayın hayatına başladığı 1998 yılında ilk kez yaşlı bireylerin oranı çocukların oranını geçmiştir; %19.1'e karşın %18.8 gibi bir oran bildirilmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde yaşlı nüfusun artışı daha fazla olmaktadır. 60 yaş ve üzerindeki nüfusun 1998-2050 yılları arasında 9 kattan daha fazla artacağı ifade edilmektedir. Genel populasyonda tıbbın hedefi ve amacı "tedavi" iken, geriatrik populasyonda hedef, yaşlı insanların "yaşam kalitesini korumak"tır. Yaşlı hastanın değerlendirilmesi ve tedavisi yanında, yaşlıların sağlıklarının korunması da tüm uzmanlık dallarının katılımını gerektiren bir yaklaşımla gerçekleştirilebilir. Bu düşünceler doğrultusunda 2003 yılında Ankara'da kurulan GERİATRİ DERNEĞİ'nin amacı; Geriatri konusundaki gelişmeleri yakından izleyerek üyelerini bilgilendirmek, ilgili uzmanlık dallarındaki hekimlere "yaşlıların sağlık sorunları" konusunda eğitim vermek, bu amaçla seminer, panel, sempozyum ve kongreler düzenlemek, araştırmalar yapmak, projeler geliştirmek ve uygulamak, üyelerine destek sağlamak, bilimsel yayınlar yapmak ve toplumun "sağlıklı yaşlanma" konusunda bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapmaktır. Geriatri Derneği'nin internet adresi: www.geriatridernegi.org.tr’dir. Değişik uzmanlık dalları arasındaki yapılanmanın başarılı bir örneği olan Geriatri Dergisi, Geriatri Derneği'nin bilimsel yayın organı olarak faaliyetlerine devam edecektir. Dernek tarafından gerçekleştirilecek olan ve tüm uzmanlık dallarını bir araya getirmeyi hedefleyen; GERİATRİ 2004 Ulusal Yaşlı Sağlığı Kongresi ile ilgili bilgilere dernek veya derginin internet adreslerinden ulaşabilirsiniz. İlk sayısından itibaren TUBİTAK-Türk Tıp İndeksi tarafından indekslenen dergimizin uluslar arası danışma kurulu değişik ülkelerden otörlerin katılımı ile genişlemektedir. Geleneksel bir anlayış ile sürdürülen "En iyi araştırma" yarışması ile ilgili detaylar da dergide ve internette yayınlanmaktadır. Saygılarımla, Prof. Dr. Yeşim GÖKÇE-KUTSAL