Turkish Journal of Geriatrics 2000 , Vol 3, Issue 4
EDİTÖRDEN
Prof. Dr. Yeşim GÖKÇE-KUTSAL
Geriatri dergisi uluslararası standartlarda danışmanlık (peer-review) sistemini uygulayan bir dergidir. Bilindiği gibi bu sistemde makaleler "aynı konuda uzmanlaşmış meslektaş" veya "konunun iyi bileni" tarafından incelenmekte ve varsa eleştiriler doğrultusunda düzeltildikten sonra yayına kabul edilmekte, ya da derginin bilimsel standardına ve yayın politikasına uygun değilse reddedilmektedir. Danışmanlar bilimsel literatürün oluşumunda en önemli ve kapsamlı görevi üstlenmişlerdir ve bu işin alternatifi yoktur. Pek çok makale danışman raporlarındaki öneriler doğrultusunda düzeltilerek gelişmekte, hem içerik hem de sunum açısından daha güvenilir bir özellik kazanmaktadır. Dolayısı ile bilimsel bir derginin itibarı sadece editörlük müessesine değil, böyle iyi niyetli ve gayretli bilim insanlarının katkılarına da bağlıdır. Yayın hayatına başladığı 1998 yılından beri dergimize bu anlamda destek veren danışma kurulu üyelerimize ve ayrıca değerli meslektaşlarımız Sayın Akın Uysal, Sayın Alp Çetin, Sayın Aydan Usman, Sayın Aylin Uluşahin, Sayın Ayşen Akıncı, Sayın Bülent Sivri, Sayın Ergün Ertuğ, Sayın Erhan Hamaloğlu, Sayın Fikret Kölemen, Sayın Halis Şimşek, Sayın İskender Sayek, Sayın Lale Tokgözoğlu, Sayın Osman Başgöze, Sayın Osman Özcebe, Sayın Rahime M. Nohutçu ve Sayın Şule Arslan'a teşekkürü bir borç biliriz. Desteklerinin devamı bize onur verecektir. Yeni yılda mutluluk, sağlık ve başarılar dilerim. Saygılarımla, Prof. Dr. Yeşim GÖKÇE-KUTSAL