Turkish Journal of Geriatrics 2001 , Vol 4, Issue 1
EDİTÖRDEN
Prof. Dr. Yeşim GÖKÇE-KUTSAL
Konusundaki ilk ve tek bilimsel dergi olma özelliği taşıyan ve yayın hayatında üçüncü yılını dolduran Geriatri "Turkish Journal of Geriatrics" dergisi tarafından "EN İYİ ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ" verilecektir. Geriatri ve Gerontoloji konularında Türkiye'de yapılmış tüm araştırmalara açık olan bu yarışmaya başvuran meslektaşlarımızın çalışmaları çeşitli üniversitelerin, tıp fakültelerinin değişik bilim dallarında görevli öğretim üyeleri tarafından değerlendirilecektir. Jürinin ödüle değer bulduğu araştırma Geriatri Dergisi'nin 2001 yılı son sayısında ilan edilecek ve araştırmacı/lar Ankara'ya davet edilerek düzenlenecek bilimsel ve sosyal bir etkinlik ile ödülleri kendilerine takdim edilecektir. Yarışmaya hiçbir bilimsel dergide yayınlanmamış veya yayınlanma istemi ile gönderilmemiş "ARAŞTIRMA MAKALESİ" niteliğindeki çalışmalar kabul edilecek ve bu makaleler derginin 2002 yılı sayılarında yayınlanacaktır. Derginin yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış olmaları yarışmaya katılabilmeleri açısından ön koşuldur. Katılma koşulları derginin 2001 yılına ait tüm sayılarında yayınlanacaktır. Dergimize elektronik ortamda http://www.ato.org.tr/konuk/geriatri internet adresinden de ulaşabileceğinizi hatırlatırız. Konuya ilgi duyan, birikimlerini bizlerle paylaşmak isteyen meslektaşlarımıza duyurur, katılımlarını bekleriz. Saygılarımla, Prof. Dr. Yeşim GÖKÇE-KUTSAL