Turkish Journal of Geriatrics 2003 , Vol 6, Issue 3
ADANA HUZUREVİ’NDE YAŞAYAN YAŞLILAR İLE AİLE HEKİMLİĞİ POLİKLİNİĞİ’NE BAŞVURAN YAŞLILARIN MEDİKOSOSYAL ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
U. Güney ÖZER ERGÜN, Nafiz BOZDEMİR, Şükrü UĞUZ, Rengin GÜZEL, Refik BURGUT, Esra SAATÇİ, Ersin AKPINAR
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Adana
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Adana
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Adana
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı, Adana
Bu çalışma, Adana Huzurevi’nde yaşayan yaşlılar ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Polikliniği’ne başvuran yaşlı kişilerin sosyodemografik ve medikal özelliklerini incelemek, günlük yaşam aktivite değerlerini saptamak ve karşılaştırmak amacıyla planlandı. Aralık 2000-Ocak 2002 tarihleri arasında, Aile Hekimliği Polikliniği’ne başvuranlar ve Adana Huzurevi’nde yaşayanlar olmak üzere iki gruba ayrılan 65 yaş ve üzerindeki yaşlılara yüz yüze görüşme tekniği ile anket formu dolduruldu. Mini Mental Durum Değerlendirme Sorgulaması (MMDDS), günlük yaşam aktivite ölçeği (Katz) ve enstrümantal yaşam aktivite (IADL) ölçeği uygulandı. Araştırmaya 107’si (%56.6) kadın, 82’si (%43.4) erkek olmak üzere toplam 189 kişi alındı. Çalışmaya katılanların yaş ortalaması 72.2±6.2 yıl olup, 88’i Huzurevinde yaşıyordu. Huzurevinde yaşayan yaşlılarda yaş ortalaması, erkek oranı ve eğitim seviyesi yüksek; bekar/ dul/ boşanmış sayısı fazla idi (p<0.05). Huzurevi yaşlılarının sahip oldukları yaşayan çocuk sayısı ile çocuklarını ve akrabalarını görme sıklığı daha az; radyo dinleme ve kitap okuma oranları fazla idi (p<0.0001). Aynı grupta kronik kalp yetmezliği ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı oranı fazla, bununla birlikte tütün kullanma durumları yüksekti (p<0.01). Katz ve IADL ölçekleri değerlendirildiğinde; Huzurevi sakinlerinin temizlik, alışveriş, ulaşım, yemek hazırlama, yıkanma ve transfer açısından daha bağımlı oldukları saptandı (p<0.01). Huzurevi grubunun %20.5’inde ve poliklinik grubunun %23.8’inde MMDDS ortalaması düşük bulundu (p>0.05). Huzurevinde yaşayan yaşlıların daha ileri yaşta olmaları, aile ve akraba ortamından uzak yaşamaları, kronik hastalıkların varlığına rağmen tütün kullanmaları ve günlük yaşam aktivitelerinde daha bağımlı olmaları, bu gruba giren yaşlıların birinci basamakta daha hassas ve dikkatle izlenmeleri gerektiğini düşündürmektedir. Keywords : Yaşlılık, Huzurevi, Günlük Yaşam Aktivitesi, Bilişsel