Turkish Journal of Geriatrics 2003 , Vol 6, Issue 3
YAŞLI BİREYLERDE SİSTEMİK HASTALIKLARLA BİRLİKTE İZLENEN AĞIZ BULGULARI
Şenay CANAY, Yalçın ÇİFTÇİ
Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Öğr.Üyesi, Ankara
Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Öğr.Gör., Ankara
Çiğneme sistemini oluşturan; dişler, periodontal dokular, ağız mukozası, tükürük bezleri, nöromuskuler sistem ve çene kemikleri yaşlanmayla birlikte doğal fizyolojik değişikliklere uğrar. Yaşlanmayla birlikte ortaya çıkan bu değişiklikler ağız içi tedavi planlamasında önemli rol oynar. Yaşlılığın doğal sonucu olarak ortaya çıkan bu değişiklikler bazen sistemik rahatsızlıkların varlığında daha da belirgin izlenebilir ve hastalar için sorun oluşturabilir. Diabetli bir hastanın azalan tükürük akışı sonucu ağız mukozasında meydana gelebilecek ülsere lezyonlar ya da protezin tutuculuğunda yaşanabilecek sorunlar buna örnektir. Sistemik rahatsızlıkların ağız içi bulguları bazen hastalığın erken döneminde teşhis edilmesinde ya da ayırıcı tanıda yardımcı olmaktadır. Hekim ya da diş hekiminin, sistemik rahatsızlıkların ağız bulgularını tanıması, hastalığı ayırt ederek tedavi edebilmesi veya hastanın gerekli merkezlere yönlendirilmesinde tecrübe sahibi olması önemlidir. Endokrin ve metabolik hastalıkların ağız belirtileri sıklıkla ağız ve yanak mukozalarında, dilde izlenmektedir. Bu dokularda sınırları belirgin, ülsere ya da ülsere olmayan kırmızı renkte lezyonlar şeklinde izlenirler. Tükürük miktarının azalmasına bağlı ağız kuruluğu, ağız kokusu ve buna bağlı protetik problemler de sıkça rastlanan sorunlardır. Sistemik problemin giderilmesiyle, izlenen bulgular geri dönse de bazen diabet hastalarında izlenen Candida albicans ya da periodontal sorunlarda olduğu gibi, belirtilere yönelik tedavilerin uygulanması zorunludur. Keywords : Yaşlı, Sistemik hastalık, Periatrik dişhekimliği, protez stomatitis, Ağız hijyeni