Turkish Journal of Geriatrics 1999 , Vol 2, Issue 3
Üst ekstremite sinir iletim çalışmalarında yaşa başlı olan değişiklikler
Şule ARSLAN, Fatma İNANICI, Alp ÇETİN, Reyhan ÇELİKER
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı – Ankara Periferal sinir hastalıklarının tanısında sinir iletim çalışmaları oldukça sık kullanılmaktadır. Beklenen yaşam süresinin artması ile, giderek daha fazla yaşlı bireyde sinir iletim çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmanın amacı sinir iletim çalışmalarında elde edilen parametrelere yaşın etkisini incelemektir. Çalışmaya yaşları 20-76 yıl arasında değişen, santral ve periferik sinir sistemi hastalığı öyküsü veya bulgusu olmayan 81 kadın katıldı. Sağlıklı kadınlarda her iki üst ekstremitede sinir iletim çalışmaları yapıldı. Median ve ulnar sinirleri değerlendirmek amacı ile, sabit ölçülü mesafelerin kullanıldığı standart sinir iletim teknikleri uygulandı. Yaş ile median sinir motor ve duyu iletim hızının azaldığı saptandı. Median sinir için duyu iletim çalışmaları incelendiğinde; bileşik duyu aksiyon potansiyeli amplitüdü ile yaş arasında negatif bir korelasyon olduğu görüldü. Ulnar sinir bileşik kas aksiyon potansiyeli ve bileşik duyu aksiyon potansiyeli amplitüdü ile, motor distal latansının da yaş ile ilişkili olduğu saptandı. Sinir iletim çalışmalarında elde edilen bazı parametrelerde yaşa bağlı değişiklikler olabilir ve bu parametrelerin yaşa göre düzenlenmesi tanısal duyarlılığı artırabilir. Keywords : Sinir iletim çalışmaları, Yaşlılık, Ulnar sinir, Median sinir, Normal değerler