Turkish Journal of Geriatrics 2003 , Vol 6, Issue 4
YAŞLILARDA AYAK SORUNLARI
Çiğdem TÜZÜN, Canan TIKIZ
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Manisa Ambulasyon ile direkt ilişkisi nedeniyle yaşlılarda görülen ayak sorunları özel önem taşımaktadır. Ayak sorunları ağrı, morbidite ve fonksiyonel engelliliğe katkıda bulunarak yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilmektedir. Ayrıca postural instabilite ve düşmeyle ilgili risk faktörleri arasında da anlamlı bir yer tutarak mortaliteyi artırmaktadır. Yaşlı kişilerde ayak sorunlarının genel populasyonda görülenin hemen hemen iki katı olduğu bildirilmektedir. Ayak sorunlarının prevalansının ilerleyen yaşla artması, ayağın anatomik yapılarının bütünlüğünü etkileyen kronik sistemik hastalıkların kümülatif etkisine bağlanabilir. Bundan başka yaşlılıkta derinin incelmesi, kan desteğinin azalması, periferik sinir hasarı ve yaşam tarzının değişmesi ayak sorunlarının ciddiyetini artırabilir. Yaşlılarda fonksiyon ve mobiliteyi etkileyen en yaygın ayak sorunları, tırnak bozuklukları, fungal ve bakteriyel enfeksiyonlara bağlı değişikler, ülserasyonlar, kornlar, kalluslar, bunionlar, topuk ağrısı, metatarsalji, çekiç ve pençe parmaklar, hallux rigidus, artritler ve nöropatilerdir. Ayak sorunlarından iyi bir ayak bakımı ve uygun ayakkabı giyimiyle sakınmak mümkündür. Ayak tedavisinin temel hedefi ağrıyı azaltmak ve deformiteleri düzeltmektir. Yaşlılarda konservatif tedaviler genellikle başarılı olmakla birlikte, dirençli olgularda cerrahi tedavi denenebilir. Ayak sorunlarının giderilmesinde erken tanı, uygun tedavi ve devamlı bakımın yanısıra, toplumsal düzeyde önleyici yaklaşımlara ve ayak sağlığı konusundaki eğitim programlarına ihtiyaç vardır. Keywords : Ayak sorunları, yaşlılık, tedavi, koruyucu yaklaşımlar