Turkish Journal of Geriatrics 2003 , Vol 6, Issue 3
EDİTÖRDEN
Prof. Dr. Yeşim GÖKÇE-KUTSAL
Dünyadaki tüm kültürel farklılıklara rağmen yaşlı sadece “65 yaşına ulaşan ve emekliye ayrılan kişi” olarak tanımlanmaktadır. Oysa modern ve uygar toplumların bu tanımlamayı artık gerçek anlamda mercek altına alması ve tartışması gerekmektedir. 20. yüzyıla ait bu değerlendirme çok yakın bir gelecekte anlamını yitirecektir. “Başarılı ve Üretken Yaşlanma”nın hedeflendiği toplumlarda “Sağlıklı Yaşlanma” bilincini geliştirmeye çalışan hekimler, çok önemli bir misyon üstlenmektedirler. Tanısal mantığın ve temel tedavi ilkelerinin belirgin farklılıklar arz ettiği önemli bir risk grubu olan yaşlılara yönelik “Koruyucu Hekimlik” kavramı ve buna yönelik uygulamaların yaşlanan dünyamızda ivedilikle hızlandırılması gerekmektedir. Sivil toplum kuruluşlarının bu anlamdaki gönüllü katkılarının değerinin bilinci ile “GERİATRİ DERNEĞİ” tarafından 1 Ekim “Uluslararası Yaşlılar Günü”nde Ankara’da düzenlenen “Sağlıklı Yaşlanma” sempozyumuna katkı sunan tüm değerli öğretim üyesi meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Sizleri, yine Geriatri Derneği tarafından düzenlenen GERİATRİ 2004 “1. ULUSAL YAŞLI SAĞLIĞI KONGRESİ”ne davet etmekten onur duyuyor, ayrıca dergimizin geleneksel “EN İYİ ARAŞTIRMA YARIŞMASI”na da çalışmalarınızı beklediğimizi anımsatmakta yarar görüyorum. www.geriatri.org Sevgi ve saygılarımla, Prof. Dr. Yeşim GÖKÇE-KUTSAL