Turkish Journal of Geriatrics 1999 , Vol 2, Issue 3
60 Yaş üzeri kadınlarda Jinekolojik operasyonlar
Muzaffer SANCI, Mehmet Murat İNAL
SSK Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesi - İzmir Bu araştırmada 60 yaş üzeri kadınlarda jinekolojik problemlere bağlı olarak uygulanması gereken operasyonların çeşitli parametreler (yaş, preoperatif tanı ve endikasyonlar, operasyon tipleri ve süreleri, komplikasyonlar, histopatolojik tanılar, hastanede kalış süreleri ve sistemik hastalıklar) kullanılarak incelenmesi ve kronolojik yaşın bu parametrelerle karşılaştırılması amaçlandı. SSK Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Hastanesi'nde 1996-1997 yılları arasında 60 yaş üzeri 214 hastada uygulanan jinekolojik operasyonlar tekrar gözden geçirildi. 69 vajinal operasyon, 145 abdominal operasyon uygulandı. 59 hastaya malignansi nedeniyle operasyon uygulandı. 16 hastada postoperatif komplikasyon gelişti. Operasyona bağlı ölüm olmadı. Bu çalışmadan da anlaşılacağı üzere preoperatif iyi hazırlanmış yaşlı hastalar majör jinekolojik operasyonları rahatlıkla tolere edebilmektedir. Ancak peroperatif ve postoperatif takibin daha hassas yapılması gerektiği ve hasta yaşı ilerledikçe, hastaya gerek duyulan kan transfüzyonu ve postoperatif hastanede kalış süresinin daha da arttığı anlaşılmaktadır. Ayrıca yapılmış olan operasyonların endikasyonlarına göre bu yaş grubunda normal olarak beklenileceği üzere malignansi endikasyonlarının normal yaş gruplarına göre daha fazla olduğu görülmektedir. Öte yandan diğer sistemlerde yaşlanmaya bağlı olarak meydana gelen değişimler ve oluşan hastalıklar yapılacak operasyonlarda önemli engel olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla 60 yaş üzeri kadınlara cerrahi uygulama gerektiğinde, bu ameliyatları, kardiyovasküler, pulmoner ve renal komplikasyonları da gözönüne alarak, sonuç, morbidite ve mortalite açısından iyi değerlendirmek gereklidir. Keywords : Yaşlılar, Jinekolojik operasyon, Morbidite, Tolerabilite