Turkish Journal of Geriatrics 2004 , Vol 7, Issue 1
DİZ OSTEOARTRİTLİ HASTALARDA SODYUM HYALURONAT İLE VİSKOSUPLEMENTASYON TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ
Aşkın ATEŞ, Gülay KINIKLI, Murat TURGAY, Murat DUMAN
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik İmmünoloji ve Romatoloji Bilim Dalı, ANKARA Bu çalışmada, diz osteoartritli hastalarda intraartiküler hyaluronan tedavisinin etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlandı. Tümü kadın 21 diz osteoartritli hasta çalışmaya alındı ve bu hastaların toplam 35 diz eklemine bir hafta aralıklarla toplam 5 kez sodyum hyaluronat (Orthovisc) uygulandı. Ağrı ve sertlik skorları WOMAC Osteoartrit İndeksi ve Likert skalası ile belirlendi, diz ekleminin fleksiyon derecesi goniometre ile ölçüldü. Ölçümler tedavi öncesinde elde edildi ve daha sonra tedavinin 5, 9, 16 ve 21. haftalarında tekrarlandı. İntraartiküler sodyum hyaluronat tedavisini takiben, gece ağrı skoru hariç, tedavi etkinlik parametrelerinin tümünde hızlı düzelmeler sağlandı. Sadece 5 haftalık tedaviye rağmen, bu parametrelerdeki düzelmeler izlem süresince devam etti. Tedavi sırasında hiçbir hastada sistemik bir yan etki ortaya çıkmadı. Sonuçlarımız, diz osteoartritli hastalarda intraartiküler hyaluronat uygulamasının etkin ve emniyetli bir tedavi olduğunu ve bu hastalarda alternatif bir yöntem olarak düşünülebileceğini göstermektedir. Keywords : Diz osteoartriti, İntraartiküler tedavi, Sodyum hyaluronat, WOMAC indeksi, Likert skalası, Fleksiyon açısı