Turkish Journal of Geriatrics 2004 , Vol 7, Issue 2
VAN İLİ KENT MERKEZİNDE YAŞAYAN 65 YAŞ VE ÜZERİ KİŞİLERİN SİGARA İÇME DURUMLARI
Nazmi BİLİR, Hilal ÖZCEBE, Songül VAİZOĞLU, Dilek ASLAN, Nüket SUBAŞI
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, ANKARA “Van İli Merkez İlçesi Kentsel Kesim Nüfusunun Sosyodemografik Özellikleri, Yaşam Kalitesi ve Sağlık Düzeyinin Belirlenmesi” araştırması kesitsel tipte bir araştırmadır. Araştırma sırasında 935 hanede 124 “65” yaş ve üzeri kişiye ulaşılmıştır. Bu çalışmanın amacı Van İli Kent Merkezi’nde yaşayan 65 yaş ve üzeri kişilerin sigara içme sıklıklarının belirlenmesidir.
Araştırmaya katılan 31 kişi halen sigara içmekte olduğunu ifade etmiştir (%25.0). Kadınların % 76.1’i hiç sigara içmemiş olup %13.4’ü halen sigara içmektedir. Erkeklerin ise % 38.6’sı sigara içmektedir. Yaşamı boyunca hiç sigara içmemiş erkeklerin yüzdesi 24.6’dır. Kadınlar ve erkekler arasındaki bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p=0.00). Kadınların içtikleri ortalama sigara sayısı 6.56 (±6.89) olup erkekler için bu değer 19.4 (±10.4)’dür.
65 yaş ve üzeri yaş grubunda erkekler kadınlara göre sık ve daha fazla sayıda sigara içmektedirler. Her iki cinsiyet için de sigara ile mücadele gerekmektedir, ancak erkeklerin bu konuda daha çok desteğe ihtiyaçları olduğu düşünülmektedir.
Keywords : Yaşlı, kadın, erkek, sigara içme sıklığı