Turkish Journal of Geriatrics 2004 , Vol 7, Issue 3
İMMÜN YAŞLANMA
Bilkay BAŞTÜRK, Sedat BOYACIOĞLU
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı İmmünoloji Bölümü, Ankara
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Gastroenteroloji Bilimdalı, Ankara
Yaşlanma, çeşitli vücud fonksiyonlarının azalması ve yeniden şekillenmesi ile seyreden bir süreçtir. İmmün yaşlanma, immün sistem fonksiyonlarının yaşa bağlı olarak azalmasıdır. B ve T hücre alt gruplarında belirgin değişiklikler meydana gelir. Özellikle doğal immün sistemde ve kolonotipik immünitede kronik inflamasyonun baskın olduğu değişiklikler meydana gelir. Yaşa bağlı oluşan immün sistem değişiklikleri, enfeksiyon, kanser ve otoimmün hastalıklar gibi hastalıkların daha sık ortaya çıkmasına neden olur. Beslenme yaşlılıkta önemli bir etkendir. Özellikle düşük kalorili beslenme sinyal iletimi ve gen ekspresyonundaki değişiklikleri içeren mekanizmalar immün yaşlanmayı geciktirebilir. Keywords : İmmün yaşlanma, Beslenme, Kanser