Turkish Journal of Geriatrics 2004 , Vol 7, Issue 4
GERİATRİK HEMİPLEJİK HASTALARIMIZIN REHABİLİTASYON SONUÇLARI
Asuman DOĞAN, Münire MENGÜLOĞLU, Neşe ÖZGİRGİN
Ankara Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi 5. FTR Kliniği, ANKARA Bu çalışma kliniğimize yatırılarak rehabilitasyon programına alınan 65 yaş ve üzeri 88 hemiplejik hastanın günlük yaşam aktivitelerinde ve ambulasyon düzeyinde gelişmeyi göstermek amacıyla planlandı. Günlük yaşam aktiviteleri; Barthel Indeksi (BI) ile, ambulasyon düzeyleri; Fonksiyonel Ambulasyon Skalası (FAS) ile giriş ve çıkışta değerlendirildi. Her hastaya kognitif fonksiyonları değerlendirmek için MMSE (Mini Mental Durum Testi) uygulandı. Hastaların giriş BI ortalaması 41.6±22.5, çıkış BI ortalaması 57.1±26.2 idi ve giriş-çıkış BI arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0.01). Hastaların giriş ve çıkış FAS’lar. arasında da istatistiksel anlamlı fark bulundu (p<0.01). Hastaneye kabulde FAS Evre 0 hasta oranı %48.9 iken, taburculukta bu oran %23.9.a düşmüştür, hastaneye kabulde ambulasyonda kişi bağımsız hasta sayısı (evre4+evre5) %12.5’ten %36.5’e yükselmiştir. BI ve FAS ile, cinsiyet, ögrenim düzeyi, hemiplejik taraf, sistemik hastalık, hemipleji süresi ve ileri yaş (75 ve üzeri) arasında istatistiksel anlamlı ilişki saptanmadı (p>0.05). Medeni durumun FAS ve BI üzerine etkisi olduğu görüldü. Evli olan hastaların giriş BI ortalaması 45.8 iken dul olanların BI ortalaması 30.3 olarak belirlendi (p<0.05). Evli olanlarda FAS hem girişte hemde çıkışta istatistiksel anlamlı olarak daha yüksek bulundu (p<0.05). MMSE 24 ve üzerinde olanlarda BI ve FAS’sı hem girişte (p>0.05) hemde çıkışta (p>0.05) istatistiksel anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur. SVO ileri yaşlarda en sık görülen ve ciddi disabiliteye neden olan 4 hastalıktan biridir bu nedenle geriatrik hemipljiklerin rehabilitasyonu ayrı bir önem kazanmaktadır. Bu çalışmada yaklaşık 30 günlük rehabilitasyon programı ile hastaların günlük yaşam aktiviteleri ve ambulasyon düzeylerinde anlamlı düzelme gözlenmiştir. Hastanın kognitif düzeyinin rehabilitasyonun başarısını etkileyen en önemli faktörlerden biri olduğu, ayrıca aile desteğinin bu iyileşme sürecine katkısının olumlu yönde olduğu saptanmıştır. Keywords : Geriatri, Hemipleji, Günlük yaşam aktiviteler, Ambulasyon Düzeyi, Rehabilitasyon Sonuçları