Turkish Journal of Geriatrics 2004 , Vol 7, Issue 4
GERİATRİK HASTALARDA KAS-İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI
Bahar ÇAKMAK, Filiz YILDIZ AYDIN, İlknur AKTAŞ, Kenan AKGÜN, Merih ERYAVUZ
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İSTANBUL Normal yaşlanma seyrinde eklem, kas, tendon ligaman ve kemiklerde bir dizi değişiklik oluşmaktadır. Geriatrik toplumda kas iskelet sistemi hastalıkları çok sık görülmekte ve yaşam kalitesini bozmaktadır. Bu hastalıkların sıklığını araştırmak için 2002-2003 yıllarında polikliniğimize müracat eden 9500 hastanın dosyaları retrospektif olarak tarandı. 60 yaş ve üzerindeki hastalarda hangi hastalıkların ne sıklıkla görüldüğü, hastalıkların kadın ve erkeklerdeki dağılımı ve yapılan tedaviler araştırıldı. Tüm hastaların 1451’i (% 15.7) 60 yaş üzerindeydi. Bu hastaların 1049’u kadın (%72,2), 402’si erkekti( %27,7). Hastaların yaş ortalaması 68,3 ± 6,2 idi. Genel olarak en sık rastlanan sorunlar dejeneratif eklem hastalıkları ( %72), osteoporoz (%22), yumuşak doku romatizmaları(%16) idi. Dejeneratif eklem hastalıklarından lomber bölge birinci sırada yer alırken, yumuşak doku romatizmalarında birinci sırada myofasial ağrı sendromu vardı. Çalışma sonunda 60 yaş üzerinde populasyonda genellikle dejeneratif hastalıkların ön planda olduğu sonucuna varıldı. Keywords : Geriatri, Kas iskelet sistemi, Yaşlı.