Turkish Journal of Geriatrics 2004 , Vol 7, Issue 4
GERİATRİK HASTALARDA KORONER ARTER HASTALIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE MİYOKARD PERFÜZYON SİNTİGRAFİSİNİN ROLÜ
Pınar Özgen KIRATLI
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı, ANKARA Aterosklerotik koroner arter hastalığı, halen gelişmiş ülkelerde en sık ölüm nedenidir. Hastalık erken yaşlarda başlamakla birlikte semptomatik hale gelmesi orta ve ileri yaş dönemi olmaktadır. Hastalığın ve sonuçlarının getirdiği travma yanında ekonomik yükü de oldukça ağırdır. Gelişmiş ülkelerde son yıllarda ölüm oranının azalmasının en olası geçerli nedenin erken dönem teşhis ve risk tespiti ile medikal ve girişimsel tedavi olduğu düşünülmektedir. Ancak hastalığının atipik semptomlarının olması yanında ileri yaştaki hastalarda ağrı eşiğinin değişmesi ve duyarlılığın azalması klinisyenlerin bu hastalığı teşhis etmesini güçleştirmektedir. Ayrıca klinik teşhis metodları her zaman yaşlı hastalarda uygulanamamaktadır. Bu makalede koroner arter hastalığının teşhisinde kullanılan fonksiyel bir görüntüleme yöntemi olan miyokard perfüzyon sintigrafisi ve klinikteki önemi anlatılacaktır. Keywords : Miyokard perfüzyon sintigrafisi, Geriatri,koroner arter hastalığı.