Turkish Journal of Geriatrics 2004 , Vol 7, Issue 4
GERİATRİK REHABİLİTASYONDA HEMŞİRENİN ROLÜ
Çiçek FADILOĞLU, Yasemin TOKEM
Ege Ünivresitesi Hemşirelik Yüksekokulu İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İZMİR Hemşireler tüm rehabilitasyon programlarında olduğu gibi; geriatrik rehabilitasyonun her aşamasında; rehabilitasyonun felsefesi, amaçları ve süreci doğrultusunda aktif rol alırlar. Bu sorumluluklarını yerine getirirken; Rehabilitasyon Hemşireliği Standartlarını oluşturan bakım standartlarına ve profesyonel performans standartlarına uygun olarak ülkenin sağlık politikaları doğrultusunda bakım verirler. Rehabilitasyon hemşireleri uygulamalarında; rehabilitasyonda kullanılan teorileri dikkate alarak yaşlıyı; bütüncül bakış açısı ile ele alır ve fizyolojik, psikolojik ve sosyal gelişimlerini en üst düzeye getirme, günlük yaşam aktivitelerini ve kendilerine bakımı geliştirerek yaşam kalitelerini arttırma çabalarında bulunur. Yaşlı bireye ve ailesine; eğitici, bakım verici, danışman, bakım koordinatörü, hasta savunucusu, araştırmacı fonksiyonlarını kullanır. Alanında kazandığı deneyim ve sahasındaki bilirkişiliği ile hukuksal danışman ya da uzman şahitlik sorumluluklarına da sahiptir. Keywords : Yaşlı, Geriatrik rehabilitasyon, Hemşirelik, Standartlar.