Turkish Journal of Geriatrics 2005 , Vol 8, Issue 1
HUZUREVİNDE KALAN YAŞLILARDA DEMANS VE DEPRESYON
E. Melih ŞAHİN, Cahit ÖZER, Figen ÖLÜÇ, Zafer TUNÇ
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Bu çalışmada huzurevinde kalan yaşlıların demans ve depresyon açısından taranması, hastalık yaygınlıkları ve etkili faktörlerin belirlenmesi ile bu iki klinik durumun ilişkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Ekim-Kasım 2003 tarihlerinde iki araştırmacı tarafından Edirne Huzurevinde kalan yaşlılarla yüz yüze görüşmeler yürütülerek Mini-Mental Test (MMT) ve Geriatrik Depresyon Ölçeği-kısa form (GDÖ-KF) uygulanmıştır.

Çalışmaya alınan yaşlıların ortalama MMT puanları 23,46±4,84’tü. 32 yaşlı (%41,5) testten eşik değer olan 23 veya altında aldılar. Test sonuçları yaş arttıkça düşmekteydi. GDÖ_KF ortalama puanları ise 5,57±3,70 olarak hesaplandı. 36 yaşlı (%43,9) ölçekten eşik değer olan 6 veya üstünde sonuçlar aldılar. Ölçek sonuçları yaşla, cinsiyetle, evli olmak ya da çocuk sahibi olmak ile anlamlı değişim göstermemekteydi. MMT sonuçları ile GDÖ-KF puanları arasında anlamlı negatif korelasyon bulunmaktaydı.

İncelenen bireylerde çok yoğun demans ve depresyon bulgularına rastlandı. Ayrıca demans ve depresyonun birlikte ortaya çıkma eğiliminde olduğu belirlendi. Kurumda sağlanan sağlık ve diğer destek hizmetlerinin yaşlılardaki klinik veya eşik altı demans ve depresyon için gözden geçirilmeli ve ihtiyaç duyanlara uygun sağlık bakımının sağlanmalıdır. Bu iki klinik durum için de yaşlıların düzenli olarak taranması ve izlenmesi, tanılardan birine sahip hastalarda diğer tanı açısından daha dikkatli olunması gereklidir. Keywords : Demans, depresyon, yaşlı, huzurevi