Turkish Journal of Geriatrics 1999 , Vol 2, Issue 4
İleri yaş grubunda subaraknoid kanama
Hakan BOZKUŞ, Ali Çetin SARIOĞLU
VKV Amerikan Hastanesi, Nöroşirurji Departmanı-İstanbul Bu makalenin amacı, ileri yaş grubu (65 yaş üstü) hastalardaki subaraknoid kanamaları (SAK) literatür ve kendi deneyimlerimiz ile gözden geçirmektir. Bu yaş grubunda SAK'nın en sık sebebinin anevrizma olması yanında diğer nedenler; arteriovenöz malformasyon, tümör ve kanama diatezidir. Yaş, SAK sonrası kötü prognozun sebeplerindendir. SAK sonrasında morbidite ve mortaliteye etki eden diğer faktörler; başvuru sırasındaki nörolojik durum, önceden varolan sistemik hastalıklar ve kranyal bilgisayarlı tomografideki bulgulardır. Bugünkü tedavi yaklaşımı etyolojik nedeni bulmak, ameliyat öncesi ve sonrası dönemlerde gelişebilecek komplikasyonları önlemek ve uygun zamanda tedavi yapmaktır. Keywords : Subaraknoid Kanama, İleri Yaş, Anevrizma