Turkish Journal of Geriatrics 2005 , Vol 8, Issue 1
YAŞLANMA İLE KASTAKİ DEĞİŞİMLER, BESLENME VE EGZERSİZ
Dilek DURMUŞ, Ferhan CANTÜRK, Turgut TOPAL
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Fizyoloji Anabilim Dalı
İskelet kasımız yaşlandıkça küçülür ve güçsüzleşir. Özellikle belirli egzersizleri takiben oluşacak hasarlardan sonra iyileşme ciddi biçimde eksik olur ve kas hızla ard arda gelen egzersiz periyodlarına uyum sağlayamaz. İskelet kası hasarının oluşum mekanizması tam olarak anlaşılmamış olmakla beraber, serbest radikallerin oluşumundaki artışın iskelet kasının adaptasyon yanıtı oluşturmasında bir aktivatör olarak rol oynadığını ve bunun da antioksidan enzimlerin ve ısı şoku proteinlerinin artışına yol açtığını gösteren kanıtlar bulunmuştur. Kasta yaşlanmanın sonucu olarak meydana gelen değişiklikler kasın fizyolojik fonksiyonunu azaltır ve kastaki güç kaybı fiziksel aktivitedeki düşüşle ilişkilidir. Yaşlı insanlara uygulayacağımız düzenli egzersiz ve beslenme programı ile onların yaşam kalitelerini yükseltmek tedavideki esas amacımızdır. Keywords : Yaşlanma, kas metabolizması, kas değişimini etkileyen faktörler, beslenme, egzersiz