Turkish Journal of Geriatrics 2005 , Vol 8, Issue 2
METABOLİK SENDROMU OLAN VE OLMAYAN YAŞLI BİREYLERDE HS-CRP’NİN ÖNEMİ
Güler BUĞDAYCI, Arife POLAT DÜZGÜN, Yüksel KOCA, Sevilay SEZER, Turan TURHAN
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, II.Biyokimya Laboratuvarı
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, III. Cerrahi Kliniği
C-reaktif protein inflamasyonun en önemli belirtecidir. Bu çalışmanın amacı metabolik sendromu olan ve olmayan yaşlı bireylerde high sensitif C-reaktif proteinin (hsCRP) düzeylerini karşılaştırmaktır. Bu çalışmada genç sağlıklı bireyler (n=20, 12 erkek, 25,5±1,3 yaş, grup I), sağlıklı yaşlı bireyler (n=20, 12 erkek, 69,5±2,4 yaş, grup II) ve metabolik sendromu olan yaşlı bireylerin (n=20, 12 erkek, 70,4±1,8 yaş, grup III) hsCRP seviyeleri karşılaştırıldı. Serum hsCRP düzeyleri kontrollerle kıyaslandığında grup II ve grup III’te önemli oranda yüksekti (p<0,001). Bulgularımız yaşlı kişilerde hsCRP düzeylerinin endotelyal disfonksiyonun şiddetiyle ilişkili olduğunu göstermektedir. İnflamasyonun, hipofibrinoliz ve insülin rezistansının biyolojik özelliklerini de yansı tan bazı biyomarkerların tersine, hsCRP ölçümü ucuzdur, standardize edilmiştir ve oldukça geniş kullanıma sahiptir. Ayrca kolesterol gibi dekadlar arası varyasyon göstermektedir. Keywords : Yaşlılık, CRP, Metabolik sendrom