Turkish Journal of Geriatrics 2005 , Vol 8, Issue 2
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON PROGRAMINA ALDIĞIMIZ GERİATRİK HASTALARIN ÖZELLİKLERİ VE FONKSİYONEL DURUMLARI
Güldal Funda NAKİPOĞLU, Özge TEZEN, Neşe ÖZGİRGİN
Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği
Kastamonu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi
Çalışmadaki amacımız, fizik tedavi ve rehabilitasyon programına aldığımız geriatrik hastaların özellikleri ve bu program sonrasında geldikleri fonksiyonel durumları araştırmaktı. Çalışmaya yatarak FTR programına aldığımız 226 geriatrik hasta alındı. Hastaların yaş ortalaması 71.89±5.85(65-92)yıl, 133(%58.85)’ü kadın, 93(%41.15)’ü erkekti. Ortalama FTR süresi 32,52±16,66(7-89) gündü. Vakaların çoğunu serebrovasküler olay (SVO)’a sekonder hemiplejik hastalar(%68.6- 155 hasta) oluşturuyordu. Bu oranı % 13.2(29 hasta) ile osteoartroz, % 3.1(8 hasta) ile omurilik yaralanması, %2.7(6 hasta) ile disk herniasyonu, % 2.6(6 hasta) ile nöropati, %1.4(3 hasta) ile artroplasti, daha düşük oranlarda kafa travması, spinal stenoz, omuz periartriti, seronegatif spondiloartropati, menenjiom, spinoserebellar sendrom,myopati, myelit, skolyoz, gut, paget hastalığı, kırık sekeli takip etmekteydi. FTR programı sonrasında yattıklarında ambule olmayan hastaların % 70’inin ambulasyonu sağlandı. Günlük yaşam aktivitelerinde tam bağımlı olanlar bağımsız ya da kısmi bağımlı halde taburcu edildi. Keywords : Serebrovasküler olay, Hemipleji, Geriatrik rehabilitasyon, Yaşlanma