Turkish Journal of Geriatrics 2005 , Vol 8, Issue 2
YAŞLILARDA SIK GÖRÜLEN BİR MEDİKAL TRAVMA: \"EKSTRAVAZASYON YARALANMALARI\" SINIFLAMA VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI
Mübin HOŞNUTER, Orhan BABUCÇU, Eksal KARGI, Ahmet IŞIKDEMİR, Bülent TEKEREKOĞLU
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrrahi Anabilim Dalı Ekstravazasyon travmalarından sonra sıklıkla gelişebilen deri nekrozu, ciddi estetik-fonksiyonel problemlere yol açabilen bir durumdur. Toksik özellik taşıdığı bilinen ajanlar, kanser terapisinde yaygın olarak kullanıldığı için bu yaralanmalar gittikçe artan bir önem kazanmaya başlamışlardır. Ekstravazasyon travmalarının sonuçları, verilen maddenin cinsine göre lokal irritasyondan, deri nekrozuna kadar değişebilir. Ekstravazasyon travmasına neden olan ajanlar dokuyu irrite etme mekanizmalarına göre sınıflandırılır. Sınıflandırma uygulanacak tedavi prosedürüne karar vermeyi kolaylaştırır. Bir çok tedavi seçeneği olan bu lezyonların tedavisi hala tartışmalıdır.
Özellikle geriatrik hasta gruplarında yaşla paralel olarak intravenöz ilaç uygulamaları artmaktadır. Bu artış yaşlıların daha sık ekstravazasyon travmalarına maruz kalmasına yol açmaktadır. Bu yazıda ekstravazasyon travması yapan maddeler gözden geçirilmiş ve tedavi seçeneklerini tartışılmıştır.
Keywords : Ekstravazasyon yaralanmaları, Yaşlılık, Doku hasarı