Turkish Journal of Geriatrics 2005 , Vol 8, Issue 3
YAŞLILARDA KİMLİKLENDİRME
Burcu EŞİYOK, Murat EKE, İ. Hamit HANCI
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı ANKARA
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı KIRIKKALE
Toplumsal bir varlık olarak insana özgü olan belirti, nitelik ve özelliklerle, bir bireyin belirli bir kimse olmasını sağlayan şartların bütünü olarak tanımlanan kimlik tespiti bir çok adli olayda kritik öneme haizdir. Çoğunlukla yaşayan olgularda önemli sorunlar oluşturmasa da bilişsel yetilerde kayıplarla karakterize hastalık olguları, suçluların tespiti ve kimlik değiştirme çabaları gibi bazı durumlarda gerekli olmaktadır. Kimlik saptamanın önemi özellikle cinayet, kazalar, intiharlar ve doğal ölümler ile kitlesel felaketlerde daha bir önem kazanmaktadır. Bu makalede, güncel adli tıp uygulamalarında yaşlı bireyleri kimliklendirmede kullanılan yöntemler ve kimliklendirmenin önemi vurgulanmaya çalışılmıştır. Keywords : Kimliklendirme, Tıbbi kimlik, Adli kimlik