Turkish Journal of Geriatrics 2005 , Vol 8, Issue 3
YAŞLILIKTA VE DEMANSLARDA PLAZMA HOMOSİSTEİN, B VİTAMİNLERİ SEVİYELERİ VE NÖROKOGNİTİF FONKSİYONLAR İLE İLİŞKİSİ
Yahya KARAMAN
Homosistein (Hs) metionin ve sisteninin bir prekürsörüdür.Homosisteinin metionin ve sisteine dönüşümü için folat, B12 vitamini, B6 vitaminine ihtiyaç vardır. Folat, B12 vitamini ve B6 vitamini eksikliklerinde plazma Hs seviyeleri artmaktadır.

Hiperhomosisteinemi kardiovasküler, serebrovasküler hastalıklar ile demanslarda özellikle vasküler demans ve Alzheimer hastalığında (AH) bağımsız bir risk faktörüdür.

Son araştırmalar Hs’in endotelyal disfonksiyon ve ateroskleroz gelişimi yoluyla önemli derecede hücresel mekanizmalara etkili olduğunu göstermektedir. AH ve serebrovasküler hastalıklar arasında klinik olduğu gibi patofizyolojik olarak da benzerlikler bulunmuştur. Artmış plazma Hs seviyeleri AH patogenezinde vasküler bir risk faktörü olarak önemli rol oynamaktadır.

Bu gözden geçirme yazısında Hs ve demans arasındaki ilişki son literatür bulgularının ışığı altında tartışılmıştır. Keywords : Homosistein, B12 vitamini, B6 vitamini, Folat, Alzheimer hastalığı, Vasküler demans