Turkish Journal of Geriatrics 2006 , Vol 9, Issue 1
ERİTROPOETİN PC12 HÜCRELERİNDE 6-HİDROKSİDOPAMİN İLE İNDÜKLENEN APOPTOZU AZALTMAKTADIR
1Learning Resources Center Research Laboratory Dokuz Eylul University, İZMİR
2Department of Medical Biology and Genetics School of Medicine Dokuz Eylul University, İZMİR
3Department of Hematology School of Medicine Dokuz Eylul University, İZMİR
Amaç: Sunduğumuz çalışmamızda, PC12 hücre hattında 6-hidroksidopamin(6-OHDA)' nin oluşturduğu hücre toksisitesine ve apoptotik hücre ölümüne karşı Eritropoetin(Epo)'in etkisi olup olmadığı araştırıldı.

Gereç ve Yöntem: Epo'nun 6-OHDA ile indüklenen hücre hasarına ve apoptozise karşı belirgin protektif etki gösterdiği laktat dehidrogenaz hücre toksisite analizi, tek iplikli DNA'ya karşı antikorla immunhistokimya ve Aneksin V boyaması ile değerlendirildi.

Bulgular: Epo 6-OHDA ile indüklenen DP5 pro-apoptotik proteininin mRNA artışını azaltmakta ve bcl-XL anti-apoptotik proteininin mRNA ekspresyonunu arttırmaktadır. Epo'nun CREB transkiripsiyon faktörünün fosforilasyonuna etkisi gözlenmemiştir.

Sonuç: Bu sonuçlar 6-OHDA ile indüklenen hücre ölümünde Epo'nun nöroprotektif etkisini kısmen apoptotik yoldaki gen ekspresyonlarını regüle ederek yaptığını düşündürmektedir. Keywords : Apoptoz, PC12 hücre hattı, 6-hidroksidopamin, DP5, CREB, Parkinson hastalığı